Název projektu: Playoff České Powerchair Hockey ligy 2021

Program podpory: Podpora handicapovaných sportovců a seniorů
Žadatel: Česká federace Powerchair Hockey z. s. (27051439)

Schválená podpora celkem: 25 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 25 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 25 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 25 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 25 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
2
17. 12. 2021
Pronájem haly SH Třebešín - prosinec 2021

Soustředění české reprezentace v Powerchair Hockey
Příloha č.18832
Příloha č.18833
5 400,00 Kč
5 400,00 Kč
3
13. 12. 2021
Mzda rozhodčí - listopad

Reprezentace na mezinárodní turnaji Flanders cup v Powerchair Hockey 2021
Příloha č.18834
Příloha č.18835
Příloha č.18836
Příloha č.20307
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
4
16. 2. 2021
Účetní služby - leden 2021
Příloha č.18837
Příloha č.18838
1 539,12 Kč
1 539,00 Kč
5
13. 4. 2021
Účetní služby - březen 2021
Příloha č.18839
Příloha č.18840
3 375,90 Kč
3 375,00 Kč
6
19. 5. 2021
Účetní služby - duben 2021
Příloha č.18841
Příloha č.18842
2 417,58 Kč
2 417,00 Kč
7
14. 6. 2021
Účetní služby - květen 2021
Příloha č.18843
Příloha č.18844
3 782,46 Kč
3 782,00 Kč
8
20. 7. 2021
Účetní služby - červen 2021
Příloha č.18845
Příloha č.18846
1 255,98 Kč
1 255,00 Kč
9
16. 8. 2021
Účetní služby - červenec 2021
Příloha č.18847
Příloha č.18848
2 214,30 Kč
1 691,00 Kč
7. 9. 2021
Účetní služby - srpen 2021
Příloha č.20301
Příloha č.20302
363,00 Kč
363,00 Kč
20. 10. 2021
Účetní služby - září 2021
Příloha č.20303
Příloha č.20304
1 655,28 Kč
1 655,28 Kč
14. 12. 2021
Účetní služby - říjen 2021
Příloha č.20305
Příloha č.20306
1 343,10 Kč
522,72 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
18832
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
216,21 KB
18833
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,51 KB
18834
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
99,18 KB
18835
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,72 KB
18836
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
373,78 KB
18837
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
436,52 KB
18838
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,73 KB
18839
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
436,7 KB
18840
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,51 KB
18841
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
440,42 KB
18842
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,76 KB
18843
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
440,59 KB
18844
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,76 KB
18845
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
440,2 KB
18846
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,73 KB
18847
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
440,44 KB
18848
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,73 KB
19005
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
261,29 KB
19006
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
979,83 KB
20301
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
440,31 KB
20302
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,74 KB
20303
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
440,68 KB
20304
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,75 KB
20305
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
439,89 KB
20306
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,01 KB
20307
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
47,79 KB
61879
2021_CFPH_cinnost_vyuctovani_Praha3+final+.pdf
Anonymizovaná příloha
286,84 KB
61880
Doložení+publicity.pdf
Anonymizovaná příloha
337,6 KB