Název projektu: Playoff České Powerchair Hockey ligy 2021

Program podpory: Podpora handicapovaných sportovců a seniorů
Žadatel: Česká federace Powerchair Hockey z. s. (27051439)

Schválená podpora celkem: 25 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 25 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 25 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 25 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 25 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
2
17. 12. 2021
Pronájem haly SH Třebešín - prosinec 2021

Soustředění české reprezentace v Powerchair Hockey
Příloha č.18832
Příloha č.18833
5 400,00 Kč
5 400,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3
13. 12. 2021
Mzda rozhodčí - listopad

Reprezentace na mezinárodní turnaji Flanders cup v Powerchair Hockey 2021
Příloha č.18834
Příloha č.18835
Příloha č.18836
Příloha č.20307
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
4
16. 2. 2021
Účetní služby - leden 2021
Příloha č.18837
Příloha č.18838
1 539,12 Kč
1 539,00 Kč
0,00 Kč
0,12 Kč
5
13. 4. 2021
Účetní služby - březen 2021
Příloha č.18839
Příloha č.18840
3 375,90 Kč
3 375,00 Kč
0,00 Kč
0,90 Kč
6
19. 5. 2021
Účetní služby - duben 2021
Příloha č.18841
Příloha č.18842
2 417,58 Kč
2 417,00 Kč
0,00 Kč
0,58 Kč
7
14. 6. 2021
Účetní služby - květen 2021
Příloha č.18843
Příloha č.18844
3 782,46 Kč
3 782,00 Kč
0,00 Kč
0,46 Kč
8
20. 7. 2021
Účetní služby - červen 2021
Příloha č.18845
Příloha č.18846
1 255,98 Kč
1 255,00 Kč
0,00 Kč
0,98 Kč
9
16. 8. 2021
Účetní služby - červenec 2021
Příloha č.18847
Příloha č.18848
2 214,30 Kč
1 691,00 Kč
0,00 Kč
523,30 Kč
7. 9. 2021
Účetní služby - srpen 2021
Příloha č.20301
Příloha č.20302
363,00 Kč
363,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
20. 10. 2021
Účetní služby - září 2021
Příloha č.20303
Příloha č.20304
1 655,28 Kč
1 655,28 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
14. 12. 2021
Účetní služby - říjen 2021
Příloha č.20305
Příloha č.20306
1 343,10 Kč
522,72 Kč
0,00 Kč
820,38 Kč
Celkem
26 346,72 Kč
25 000,00 Kč
0,00 Kč
1 346,72 Kč
Podíl
100.00 %
94.89 %
0.00 %
5.11 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
19005
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
261,29 KB
19006
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
979,83 KB
61879
2021_CFPH_cinnost_vyuctovani_Praha3+final+.pdf
Anonymizovaná příloha
286,84 KB
61880
Doložení+publicity.pdf
Anonymizovaná příloha
337,6 KB