Název projektu: Projekt DUO prevence kriminality a drog

Program podpory: Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: Box club Žižkov, z.s. (63828430)

Schválená podpora celkem: 55 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 55 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 55 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 55 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 55 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
18. 12. 2021
Celoroční odměna asistenta trenéra, účast na MČR, exhibice, nákup dresů, nákup rukavic
Příloha č.21331
Příloha č.21333
Příloha č.21334
Příloha č.21335
Příloha č.55874
Příloha č.55875
55 038,00 Kč
55 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
17190
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
13,34 KB
17191
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
13,34 KB
21331
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
484,5 KB
21332
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
671,45 KB
21333
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
117,16 KB
21334
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
101,04 KB
21335
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
439,06 KB
55874
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
2,55 MB
55875
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
95,57 KB
61633
Závěrečná+zpráva (2).docx
Anonymizovaná příloha
13,34 KB