Název projektu: Letní příměstské sportovní tábory pro děti z Prahy 3

Program podpory: Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: My.Aktivity o.p.s. (24191345)

Schválená podpora celkem: 50 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 50 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 50 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 50 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 50 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
29. 7. 2021
Nákup toaletního papíru_Internet Mall
Příloha č.16786
Příloha č.16787
877,00 Kč
877,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
15. 10. 2021
Část nákladů na skutečně vytištěné kusy na pronajaté tiskárně_Kancelářská technika TOP servis 07 a 08/21
Příloha č.16800
Příloha č.16789
3 998,00 Kč
2 954,00 Kč
0,00 Kč
1 044,00 Kč
3
24. 2. 2021
Propagace a správa sociálních sítí
Příloha č.16805
Příloha č.17231
5 000,00 Kč
3 344,00 Kč
0,00 Kč
1 656,00 Kč
4
1. 4. 2021
Propagace a správa sociálních sítí
Příloha č.16811
Příloha č.16812
5 000,00 Kč
2 425,00 Kč
0,00 Kč
2 575,00 Kč
5
14. 7. 2021
DPP _recepce_06/21
Příloha č.16813
Příloha č.16814
Příloha č.16815
6 300,00 Kč
2 300,00 Kč
0,00 Kč
4 000,00 Kč
6
3. 9. 2021
Lektorné za příměstské tábory 07 a 08/21 a půjčení pomůcek a techniky
Příloha č.16818
Příloha č.16819
35 500,00 Kč
35 500,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
7
5. 1. 2021
Pololetní poplatek Webooker_Aperus
Příloha č.16824
Příloha č.16825
4 356,00 Kč
2 600,00 Kč
0,00 Kč
1 756,00 Kč
Celkem
61 031,00 Kč
50 000,00 Kč
0,00 Kč
11 031,00 Kč
Podíl
100.00 %
81.93 %
0.00 %
18.07 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
17215
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
12,69 KB
17216
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
5,59 MB
61749
Závěrečná+zpráva_Letní+příměstské+sportovní+tábory+pro+děti+z+Prahy+3.docx
Anonymizovaná příloha
12,69 KB
61750
leták_pohyb_new.pdf
Anonymizovaná příloha
5,62 MB