Název projektu: CSS ČUN Praha SAS

Program podpory: Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Česká unie neslyšících, z.ú. (00675547)

Schválená podpora celkem: 10 200,00 Kč
Vyplacená podpora: 10 200,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 10 200,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 10 200,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 10 200,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
16. 12. 2021
MZDA 11/2021
Příloha č.16554
Příloha č.16555
45 822,00 Kč
10 200,00 Kč
0,00 Kč
35 622,00 Kč
Celkem
45 822,00 Kč
10 200,00 Kč
0,00 Kč
35 622,00 Kč
Podíl
100.00 %
22.26 %
0.00 %
77.74 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
16557
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
13,8 KB
16558
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
264,81 KB
62013
ZPRAVA_SAS_2021.docx
Anonymizovaná příloha
15,09 KB
62014
Zpráva_o_propagaci_MC_Praha_3 (1).docx
Anonymizovaná příloha
264,81 KB