Název projektu: Doprava na soustředění a závody

Program podpory: Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. (49278932)

Schválená podpora celkem: 60 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 60 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 60 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 60 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 60 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
2. 8. 2021
Doprava soustředění Strážné léto
Příloha č.16149
Příloha č.16150
20 086,00 Kč
20 086,00 Kč
2
24. 8. 2021
Doprava soustředění Litomyšl
Příloha č.16161
Příloha č.16162
48 400,00 Kč
39 914,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
16149
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
253,88 KB
16150
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
341,44 KB
16161
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
261,5 KB
16162
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
332,39 KB
16171
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
363,79 KB
16180
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
110,55 KB
61957
Závěrečná+zpráva+vyúčtování+Praha+3+2021+_00254_OŠ+_+Doprava+na+závody+a+soustředění.pdf
Anonymizovaná příloha
363,79 KB
61958
Doprava+Strážné.pdf
Anonymizovaná příloha
151,88 KB