Název projektu: Zachování a rozvoj tradičních akcí mysliveckého spolku Praha 3

Program podpory: Spolková činnost
Žadatel: Českomoravská myslivecká jednota, z.s., obvodní myslivecký spolek Praha 3 (67777333)

Schválená podpora celkem: 35 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 35 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 35 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 35 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 35 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
4. 3. 2021
Grafické zpracování a výrobu názorných výukových kartiček zvěře
Příloha č.17672
Příloha č.17673
4 345,00 Kč
4 345,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
9. 10. 2021
Názorný nástěnný panel s vyobrazením a popisem 2x
Příloha č.17678
Příloha č.17679
3 476,00 Kč
3 476,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3
9. 10. 2021
Názorný nástěnný panel s vyobrazením a popisem 2x
Příloha č.17683
Příloha č.17684
3 440,00 Kč
3 440,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
4
9. 10. 2021
Názorný nástěnný panel s vyobrazením a popisem srstnaté zvěře
Příloha č.17685
Příloha č.17686
1 738,00 Kč
1 738,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5
1. 7. 2021
Knihy, výukové karty
Příloha č.17756
Příloha č.17757
2 527,00 Kč
2 527,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
6
9. 10. 2021
grafické zpracování tisk, dodání mechanik a kompletaci výukových RollUpů
Příloha č.17689
Příloha č.17690
12 540,00 Kč
12 540,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
7
1. 7. 2021
Učebnice
Příloha č.17762
Příloha č.17763
2 589,00 Kč
2 589,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
8
9. 10. 2021
Grafické zpracování a výroba tištěných materiálů pro odborné semináře - osvěta v oblasti ochrany přírody a myslivosti
Příloha č.17691
Příloha č.17692
4 345,00 Kč
2 625,00 Kč
0,00 Kč
1 720,00 Kč
9
14. 12. 2021
Názorný nástěnný panel s vyobrazením a popisem pernaté zvěře
Příloha č.17765
Příloha č.17766
1 720,00 Kč
1 720,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
36 720,00 Kč
35 000,00 Kč
0,00 Kč
1 720,00 Kč
Podíl
100.00 %
95.32 %
0.00 %
4.68 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
17775
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
5,67 MB
17782
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
28 KB
62009
Závěrečná+zpráva+Grant+Tradice.doc
Anonymizovaná příloha
28 KB
62010
priloha+dotace2021.pdf
Anonymizovaná příloha
5,67 MB