Název projektu: Chovatelský kroužek při 4. přístavu J.Nerudy

Program podpory: Ekologická výchova, vzdělávání dospělých, tvorba vzdělávacích materiálů
Žadatel: Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. (61387941)

Schválená podpora celkem: 14 800,00 Kč
Vyplacená podpora: 14 800,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 14 800,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 14 800,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 14 800,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
23. 3. 2021
Oplocení
Příloha č.15636
Příloha č.15637
6 409,00 Kč
6 409,00 Kč
2
29. 3. 2021
Travní semeno
Příloha č.15642
Příloha č.15643
1 076,00 Kč
1 076,00 Kč
4
20. 3. 2021
Sušená prkna na oplocení
Příloha č.15649
Příloha č.15650
9 075,00 Kč
7 315,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
15636
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
606,19 KB
15637
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
673,66 KB
15642
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
778,02 KB
15643
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
425,97 KB
15647
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
314,57 KB
15648
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
740,31 KB
15649
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
564,98 KB
15650
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
666,71 KB
15658
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
206,65 KB
61717
Zaver_zprava_chov.pdf
Anonymizovaná příloha
206,65 KB