Název projektu: Canisterapie pro děti s postižením integrované v MŠ Milíčův dům

Program podpory: Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
Žadatel: Klub rodičů při Miličově domě (70813833)

Schválená podpora celkem: 7 800,00 Kč
Vyplacená podpora: 7 800,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 7 800,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 7 800,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 7 500,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 300,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
11. 1. 2021
lekce canisterapie
Příloha č.15326
Příloha č.15327
2 500,00 Kč
2 500,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
25. 1. 2021
lekce canisterapie
Příloha č.15328
Příloha č.15329
2 500,00 Kč
2 500,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3
10. 2. 2021
lekce canisterapie
Příloha č.15330
Příloha č.15331
2 500,00 Kč
2 500,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
7 500,00 Kč
7 500,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Podíl
100.00 %
100.00 %
0.00 %
0.00 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
14678
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
229,78 KB
15332
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
290,88 KB
61725
2021+canisterapie+-+závěrečná+zpráva.pdf
Anonymizovaná příloha
290,88 KB
61726
canisterapis+nástěnka.pdf
Anonymizovaná příloha
229,78 KB