Název projektu: Semináře zaměřené na posílení finanční gramotnosti dětí navštěvujících základní školy na Praze 3

Program podpory: Jednorázové akce
Žadatel: REMEDIUM Praha o.p.s. (68403186)

Schválená podpora celkem: 20 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 20 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 20 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 20 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 20 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
24. 5. 2021
Kancelářské potřeby

kanelářský papír - použity na tisk materiálů pro semináře - každé dítě dostává pracovní listy, se kterými během semináře pracuje a které mu pak zůstávají jako výukový materiál. Dále se pro každého tisknou hodnotící formuláře.
Příloha č.13053
Příloha č.13054
5 741,00 Kč
500,00 Kč
0,00 Kč
5 241,00 Kč
2
16. 12. 2021
Leketorné
Příloha č.13055
Příloha č.13056
1 950,00 Kč
1 500,00 Kč
0,00 Kč
450,00 Kč
3
5. 11. 2021
DPP lektorné
Příloha č.13062
Příloha č.13080
Příloha č.13063
362 550,00 Kč
8 000,00 Kč
0,00 Kč
354 550,00 Kč
4
7. 12. 2021
mzda 11/2021

koordinátorka projektu
Příloha č.13075
Příloha č.13077
Příloha č.13076
365 148,00 Kč
7 474,00 Kč
0,00 Kč
357 674,00 Kč
5
16. 12. 2021
Sociální pojištění ke mzdě 11/2021
Příloha č.13081
Příloha č.13082
84 238,00 Kč
1 853,00 Kč
0,00 Kč
82 385,00 Kč
6
16. 12. 2021
Zdravotní pojištění ke mzdě 11/2021
Příloha č.13085
Příloha č.13086
24 219,00 Kč
673,00 Kč
0,00 Kč
23 546,00 Kč
Celkem
843 846,00 Kč
20 000,00 Kč
0,00 Kč
823 846,00 Kč
Podíl
100.00 %
2.37 %
0.00 %
97.63 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
14379
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
88,93 KB
14382
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
60,21 KB
14383
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
468,26 KB
14386
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
494,65 KB
19260
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,18 KB
19262
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,18 KB
61922
ZZ_2021_OP_fingr+ZŠ.pdf
Anonymizovaná příloha
507,94 KB
61923
publicita+1+hodnocení+žáků.pdf
Anonymizovaná příloha
92,8 KB