Název projektu: Semináře zaměřené na posílení finanční gramotnosti dětí navštěvujících základní školy na Praze 3

Program podpory: Jednorázové akce
Žadatel: REMEDIUM Praha o.p.s. (68403186)

Schválená podpora celkem: 20 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 20 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 20 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 20 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 20 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
24. 5. 2021
Kancelářské potřeby

kanelářský papír - použity na tisk materiálů pro semináře - každé dítě dostává pracovní listy, se kterými během semináře pracuje a které mu pak zůstávají jako výukový materiál. Dále se pro každého tisknou hodnotící formuláře.
Příloha č.13053
Příloha č.13054
5 741,00 Kč
500,00 Kč
2
16. 12. 2021
Leketorné
Příloha č.13055
Příloha č.13056
1 950,00 Kč
1 500,00 Kč
3
5. 11. 2021
DPP lektorné
Příloha č.13062
Příloha č.13080
Příloha č.13063
362 550,00 Kč
8 000,00 Kč
4
7. 12. 2021
mzda 11/2021

koordinátorka projektu
Příloha č.13075
Příloha č.13077
Příloha č.13076
365 148,00 Kč
7 474,00 Kč
5
16. 12. 2021
Sociální pojištění ke mzdě 11/2021
Příloha č.13081
Příloha č.13082
84 238,00 Kč
1 853,00 Kč
6
16. 12. 2021
Zdravotní pojištění ke mzdě 11/2021
Příloha č.13085
Příloha č.13086
24 219,00 Kč
673,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
13053
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
388,86 KB
13054
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,79 KB
13055
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
197,08 KB
13056
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48 KB
13062
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
69,28 KB
13063
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,23 KB
13075
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
181,22 KB
13076
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,14 KB
13077
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
67,48 KB
13080
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
68,22 KB
13081
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
70,91 KB
13082
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,13 KB
13085
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
65,4 KB
13086
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,17 KB
14379
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
88,93 KB
14382
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
60,21 KB
14383
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
468,26 KB
14386
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
494,65 KB
19260
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,18 KB
19262
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,18 KB
61922
ZZ_2021_OP_fingr+ZŠ.pdf
Anonymizovaná příloha
507,94 KB
61923
publicita+1+hodnocení+žáků.pdf
Anonymizovaná příloha
92,8 KB