Název projektu: Podpora provozu sociálně terapeutické dílny Gawain pro lidi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením

Program podpory: Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Dílna Gawain, z.s. (26604655)

Schválená podpora celkem: 10 700,00 Kč
Vyplacená podpora: 10 700,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 10 700,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 10 700,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 10 700,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
27. 10. 2021
Úhrada energie
Příloha č.14363
Příloha č.14364
Příloha č.14833
Příloha č.14834
Příloha č.14836
41 714,00 Kč
10 700,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
14156
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
451,27 KB
14363
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
424,66 KB
14364
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
594,53 KB
14365
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
2,45 MB
14833
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
76,29 KB
14834
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
64,68 KB
14836
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
340,54 KB
61686
Zpráva+o+realizaci+projektu+pro+MČP3.pdf
Anonymizovaná příloha
451,27 KB
61687
Dílna+Gawain+-+leták+publicita.pdf
Anonymizovaná příloha
2,45 MB