Název projektu: Cheer Academy na Praze 3 rok 2021

Program podpory: Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: Cheer Academy, z.s. (03430251)

Schválená podpora celkem: 40 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 40 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 40 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 40 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 40 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
11. 6. 2021
pronájem tělocvičny Praha 3 - ZŠ Na Jarově - 1. pololetí
Příloha č.14545
Příloha č.14546
2 625,00 Kč
2 625,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
24. 11. 2021
pronájem tělocvičny Praha 3 - ZŠ Na Jarově - 2. pololetí
Příloha č.14548
Příloha č.14549
7 200,00 Kč
7 200,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3
17. 8. 2021
tábor Cheer Academy
Příloha č.14554
Příloha č.14555
150 880,00 Kč
22 080,60 Kč
0,00 Kč
128 799,40 Kč
4
17. 9. 2021
střih soutěžní hudby
Příloha č.14570
Příloha č.14571
8 094,40 Kč
8 094,40 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
168 799,40 Kč
40 000,00 Kč
0,00 Kč
128 799,40 Kč
Podíl
100.00 %
23.70 %
0.00 %
76.30 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
14579
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
27,86 KB
14580
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
184,82 KB
14581
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
22,66 KB
14582
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
22,66 KB
14583
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
181,53 KB
17175
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
798,76 KB
17187
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
798,76 KB
61681
Zhodnocení+projektu+2021+Praha+3.pdf
Anonymizovaná příloha
798,76 KB