Název projektu: Mladí ladí jazz

Program podpory: Alternativní a profesionální kulturní projekty
Žadatel: Nerudný fest.cz (26578824)

Schválená podpora celkem: 65 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 65 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 65 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 65 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 65 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
15. 10. 2021
Pronájem sálu Přítomnost
Příloha č.16029
Příloha č.16030
8 470,00 Kč
7 000,00 Kč
2
30. 9. 2021
Pronájem prostor ( Café V lese - je provozovatelem střechy Radost)
Příloha č.16034
Příloha č.16035
18 150,00 Kč
15 000,00 Kč
3
16. 9. 2021
Práce projektové manažerky a koordinátorky
Příloha č.16036
Příloha č.16037
35 000,00 Kč
24 030,00 Kč
4
30. 9. 2021
Zvuk koncertu Mladí ladí dětem
Příloha č.16038
Příloha č.16039
3 500,00 Kč
3 500,00 Kč
5
10. 9. 2021
Pořádání hudební produkce Aid Kid
Příloha č.16040
Příloha č.16041
7 000,00 Kč
7 000,00 Kč
6
16. 9. 2021
Vystoupení Aid Kid
Příloha č.16042
Příloha č.16043
8 470,00 Kč
8 470,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
16029
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
94,89 KB
16030
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
189,47 KB
16031
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
752,8 KB
16032
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
3,23 MB
16033
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
153,33 KB
16034
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
233,4 KB
16035
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
194,46 KB
16036
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
96,99 KB
16037
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
197,5 KB
16038
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
58,58 KB
16039
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
202,43 KB
16040
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
23,63 KB
16041
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
191,01 KB
16042
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
23,21 KB
16043
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
207,41 KB
61755
Nerudný+fest.cz_Mladí+ladí+jazz_závěrečná+zpráva.pdf
Anonymizovaná příloha
153,33 KB
61756
Nerudný+fest.cz_Mladí+ladí+jazz_Kino+Přítomnost_Plakát.pdf
Anonymizovaná příloha
3,23 MB