Název projektu: Podpora celoroční činnosti sportovního klubu OLYMP FLORBAL pro děti z MČ Praha 3

Program podpory: Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: OLYMP FLORBAL, z.s. (26575418)

Schválená podpora celkem: 10 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 10 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 10 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 10 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 7 040,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 2 960,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
4. 11. 2021
pronájem tělocvičny
Příloha č.12662
Příloha č.12663
7 040,00 Kč
7 040,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
12662
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,52 MB
12663
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,44 KB
12664
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
118,13 KB
12667
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
1 MB
61772
zaverecna_zprava_2021.pdf
Anonymizovaná příloha
1 MB
61773
web_partner_praha3 (1).jpg
Anonymizovaná příloha
118,13 KB