Název projektu: Aby člověk nebyl sám - aktivní senioři Praha 3

Program podpory: Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
Žadatel: Senioři České republiky, z. s. , Základní organizace Praha 3 (02348136)

Schválená podpora celkem: 70 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 70 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 70 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 70 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 66 274,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 3 726,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
5. 1. 2021
nájemné a služby

za celý rok (12x 2 557 Kč)
Příloha č.11784
Příloha č.11785
30 684,00 Kč
30 684,00 Kč
2
26. 5. 2021
vyúčtování za služby
Příloha č.11787
Příloha č.11788
11 889,00 Kč
11 889,00 Kč
3
1. 4. 2021
pojištění
Příloha č.11789
Příloha č.11790
2 419,00 Kč
2 419,00 Kč
4
13. 9. 2021
úklid a dezinfekce
Příloha č.13020
Příloha č.13019
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
5
21. 9. 2021
životní jubilea (1. pololetí)

zajištění společenských akcí – balíčky pro oslavence
Příloha č.11794
Příloha č.13024
10 282,00 Kč
10 282,00 Kč
6
11. 11. 2021
životní jubilea (2. pololetí)

zajištění společenských akcí – balíčky pro oslavence
Příloha č.11797
Příloha č.13023
8 000,00 Kč
8 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
11782
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
78,82 KB
11784
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
333,06 KB
11785
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
884,64 KB
11787
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
169,55 KB
11788
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
884,64 KB
11789
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
186,08 KB
11790
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
884,64 KB
11794
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
310,61 KB
11797
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
282,33 KB
13019
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
622,28 KB
13020
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
330,64 KB
13021
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
6,27 MB
13022
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
6,3 MB
13023
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
630,01 KB
13024
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
492,04 KB
61941
závěrečná+zpráva (2).pdf
Anonymizovaná příloha
78,82 KB
61942
klub+Olšanská+7.JPG
Anonymizovaná příloha
6,27 MB