Název projektu: Aeroškola 2021

Program podpory: Pravidelná činnost
Žadatel: Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. (67775080)

Schválená podpora celkem: 65 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 65 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 65 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 65 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 64 960,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 40,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
5. 10. 2021
PR služby, propagace
Příloha č.14369
Příloha č.14370
22 150,00 Kč
22 150,00 Kč
2
31. 12. 2021
PR služby, propagace
Příloha č.14371
Příloha č.14372
11 650,00 Kč
6 650,00 Kč
3
28. 12. 2021
PR služby, propagace
Příloha č.14373
Příloha č.14374
19 760,00 Kč
19 760,00 Kč
4
5. 11. 2021
PR služby, propagace
Příloha č.14384
Příloha č.14385
16 400,00 Kč
16 400,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
14368
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
2,15 MB
14369
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
220,84 KB
14370
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,55 KB
14371
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
74,53 KB
14372
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,75 KB
14373
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
191,73 KB
14374
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,81 KB
14384
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
415,16 KB
14385
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,47 KB
61954
zaverecnazprava_praha3_aeroskola2021_s-publicitou.pdf
Anonymizovaná příloha
2,15 MB