Název projektu: Žižkovské Kino Aero v roce 2021

Program podpory: Lokální kulturní akce a projekty
Žadatel: Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. (67775080)

Schválená podpora celkem: 95 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 95 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 95 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 95 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 95 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
8. 9. 2021
půjčovné za filmy
Příloha č.16254
Příloha č.16255
37 126,71 Kč
37 126,00 Kč
2
1. 11. 2021
půjčovné za filmy
Příloha č.16256
Příloha č.16257
61 319,64 Kč
57 874,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
16253
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
7,14 MB
16254
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
354,57 KB
16255
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,48 KB
16256
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
420,03 KB
16257
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,48 KB
61953
zaverecna-zprava_foto_grafika.pdf
Anonymizovaná příloha
7,14 MB