Název projektu: Celoroční kurzy sportovní všestrannosti se specializací florbal pro děti a mládež z Prahy 3

Program podpory: Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: SK Floorball Academy z. s. (01710699)

Schválená podpora celkem: 10 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 10 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 10 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 10 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 10 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
1. 4. 2021
Faktura - organizační vedení sportovních kurzů
Příloha č.15307
Příloha č.15308
8 000,00 Kč
8 000,00 Kč
2
1. 3. 2021
Faktura - organizační vedení sportovních kurzů
Příloha č.15309
Příloha č.15310
8 000,00 Kč
2 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
15307
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
24,02 KB
15308
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
321,71 KB
15309
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
24,49 KB
15310
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
300,97 KB
15315
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
1,47 MB
61943
Závěrečná_zpráva_Floorball+Academy_Praha3_2021.pdf
Anonymizovaná příloha
1,47 MB