Název projektu: Comeback - charitativní obchod

Program podpory: Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
Žadatel: FIXPUNKT Social Business s.r.o. (04847831)

Schválená podpora celkem: 7 900,00 Kč
Vyplacená podpora: 7 900,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 7 900,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 7 900,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 7 900,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
2. 6. 2021
Hrubá mzda, sociální a zdravotní pojištění 5/2021
Příloha č.12271
Příloha č.12272
52 713,00 Kč
7 900,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
12271
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
210,39 KB
12272
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
1 006 KB
12281
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
2,27 MB
12282
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
194,01 KB
14541
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
205,59 KB
61696
Comeback2021.pdf
Anonymizovaná příloha
205,59 KB