Název projektu: Domácí zdravotní péče

Program podpory: Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče
Žadatel: Židovská obec v Praze (00445258)

Schválená podpora celkem: 25 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 25 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 25 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 25 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 25 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
5. 8. 2021
mzda za 07/2021
Příloha č.9892
Příloha č.9893
Příloha č.9894
153 241,00 Kč
23 058,35 Kč
2
17. 12. 2021
faktura - zdravotnický materiál
Příloha č.9897
Příloha č.9898
1 941,65 Kč
1 941,65 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
9887
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
540,18 KB
9888
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
155,23 KB
9892
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
51,69 KB
9893
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
168,21 KB
9894
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
636,83 KB
9897
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
222,78 KB
9898
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
144,21 KB
62040
EZRA-zdrav.-+2021-MČ+P3-Závěrečná+zpráva.pdf
Anonymizovaná příloha
387,28 KB
62041
foto+web (1).pdf
Anonymizovaná příloha
155,23 KB