Název projektu: Osobní asistence

Program podpory: Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Židovská obec v Praze (00445258)

Schválená podpora celkem: 20 300,00 Kč
Vyplacená podpora: 20 300,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 20 300,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 20 300,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 20 300,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
8. 2. 2021
hrubá mzda sociální pracovnice , leden 2021
Příloha č.9781
Příloha č.9782
Příloha č.9792
30 277,00 Kč
20 300,00 Kč
0,00 Kč
9 977,00 Kč
Celkem
30 277,00 Kč
20 300,00 Kč
0,00 Kč
9 977,00 Kč
Podíl
100.00 %
67.05 %
0.00 %
32.95 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
9585
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
155,23 KB
9791
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
545,75 KB
62038
EZRA-OA-2021-MČ+P3-Závěrečná+zpráva.pdf
Anonymizovaná příloha
380,27 KB
62039
foto+web.pdf
Anonymizovaná příloha
155,23 KB