Název projektu: ŽIŽKOVSKÝ ROK 2021

Program podpory: Jednorázové akce
Žadatel: NOVÁ TROJKA, z.s. (26594161)

Schválená podpora celkem: 90 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 90 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 90 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 90 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 90 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: -0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
11. 2. 2021
HM
Příloha č.13692
Příloha č.13693
Příloha č.13696
4 000,00 Kč
4 000,00 Kč
2
11. 3. 2021
HM
Příloha č.13694
Příloha č.13695
Příloha č.13696
4 000,00 Kč
4 000,00 Kč
3
12. 4. 2021
HM
Příloha č.13697
Příloha č.13698
Příloha č.13696
4 000,00 Kč
4 000,00 Kč
4
7. 6. 2021
HM
Příloha č.13699
Příloha č.13700
Příloha č.13696
4 000,00 Kč
4 000,00 Kč
5
7. 7. 2021
HM
Příloha č.13701
Příloha č.13702
Příloha č.13696
4 000,00 Kč
4 000,00 Kč
6
9. 8. 2021
HM
Příloha č.13703
Příloha č.13704
Příloha č.13696
4 000,00 Kč
4 000,00 Kč
7
6. 9. 2021
HM
Příloha č.13705
Příloha č.13706
Příloha č.13696
4 000,00 Kč
4 000,00 Kč
8
13. 10. 2021
HM
Příloha č.13707
Příloha č.13708
Příloha č.13696
4 000,00 Kč
4 000,00 Kč
9
5. 11. 2021
HM
Příloha č.13709
Příloha č.13710
Příloha č.13696
4 000,00 Kč
4 000,00 Kč
10
3. 12. 2021
HM
Příloha č.13712
Příloha č.13713
Příloha č.13716
Příloha č.13717
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
11
30. 12. 2021
HM
Příloha č.13714
Příloha č.13715
Příloha č.13718
Příloha č.13719
Příloha č.13720
6 500,00 Kč
6 500,00 Kč
12
29. 3. 2021
oprava podlahy v herně
Příloha č.13727
Příloha č.13728
66 565,00 Kč
5 000,00 Kč
13
27. 8. 2021
tisk propagačních materiálů
Příloha č.13729
Příloha č.13730
1 161,50 Kč
1 161,50 Kč
14
31. 8. 2021
hygienické potřeby
Příloha č.13731
Příloha č.13732
15 679,71 Kč
3 000,00 Kč
15
4. 10. 2021
odměny do soutěží na akcích
Příloha č.13733
Příloha č.13734
11 129,33 Kč
237,29 Kč
16
13. 10. 2021
zpracování mezd
Příloha č.13735
Příloha č.13736
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
17
20. 10. 2021
telefonní popl.
Příloha č.13737
Příloha č.13738
4 505,74 Kč
4 000,00 Kč
18
20. 10. 2021
tisk propagačních materiálů
Příloha č.13739
Příloha č.13740
835,00 Kč
835,00 Kč
19
1. 11. 2021
tisk propagačních materiálů
Příloha č.13741
Příloha č.13742
835,00 Kč
835,00 Kč
20
4. 11. 2021
vedení účetnictví
Příloha č.13743
Příloha č.13744
14 000,00 Kč
6 000,00 Kč
21
16. 11. 2021
výtvarné potřeby
Příloha č.13745
Příloha č.13746
12 169,00 Kč
2 000,00 Kč
22
9. 12. 2021
kancelářské potřeby
Příloha č.13747
Příloha č.13748
4 353,58 Kč
2 353,58 Kč
23
16. 4. 2021
výtvarné potřeby
Příloha č.13749
Příloha č.13750
3 097,00 Kč
3 097,00 Kč
26
30. 11. 2021
odměny do soutěží na akcích
Příloha č.13756
Příloha č.13757
5 972,63 Kč
5 972,63 Kč
27
21. 4. 2021
spotřeba elektrické energie - dohadná položka
Příloha č.13828
Příloha č.13829
Příloha č.13830
100 000,00 Kč
6 000,00 Kč
8. 6. 2021
vedení účetnictví
Příloha č.19168
Příloha č.19169
14 000,00 Kč
1 008,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
13692
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
9,62 KB
13693
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
99,94 KB
13694
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
9,62 KB
13695
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
96,34 KB
13696
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
73,24 KB
13697
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
9,61 KB
13698
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
95,62 KB
13699
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
9,62 KB
13700
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
101,64 KB
13701
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
9,62 KB
13702
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
128,05 KB
13703
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
9,62 KB
13704
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
102,43 KB
13705
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
9,62 KB
13706
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
101,6 KB
13707
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
9,62 KB
13708
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
101,81 KB
13709
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
9,61 KB
13710
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
117,59 KB
13712
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
11,74 KB
13713
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
149,65 KB
13714
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
13,38 KB
13715
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
149,65 KB
13716
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
532,32 KB
13717
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
518,84 KB
13718
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
548,06 KB
13719
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
546,97 KB
13720
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
538,42 KB
13727
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
255,43 KB
13728
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
96,34 KB
13729
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
299,23 KB
13730
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
102,43 KB
13731
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
732,23 KB
13732
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
102,43 KB
13733
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
264,5 KB
13734
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
101,81 KB
13735
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
275,08 KB
13736
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
101,81 KB
13737
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
296,54 KB
13738
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
101,81 KB
13739
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
309,18 KB
13740
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
101,81 KB
13741
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
305,4 KB
13742
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
117,59 KB
13743
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
284,59 KB
13744
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
117,59 KB
13745
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,01 MB
13746
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
117,59 KB
13747
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
307,6 KB
13748
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
149,65 KB
13749
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,28 MB
13750
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
1,28 MB
13751
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
598,59 KB
13752
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
598,59 KB
13753
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
606,81 KB
13754
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
606,81 KB
13756
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
230,89 KB
13757
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
117,59 KB
13828
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
53,79 KB
13829
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
95,62 KB
13830
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
502,7 KB
13981
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
21,45 KB
13985
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
1,32 MB
13986
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
5,33 MB
13987
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
3,73 MB
19168
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
289,64 KB
19169
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
101,64 KB
61761
ZÁVĚREČNÁ+ZPRÁVA+K+PROJEKTU+Žižkovský+rok+2021.docx
Anonymizovaná příloha
21,45 KB
61762
Martinská+světýlka+2021+1.pdf
Anonymizovaná příloha
1,32 MB