Název projektu: Podpora dialogu v rodinách s ohroženými dětmi VII na Praze 3

Program podpory: Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
Žadatel: Pro Dialog, z.s. (22613421)

Schválená podpora celkem: 40 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 40 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 40 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 40 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 40 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
19. 5. 2021
Mzdy 4/2021
Příloha č.17178
Příloha č.17179
248 019,00 Kč
20 000,00 Kč
0,00 Kč
228 019,00 Kč
2
21. 6. 2021
Mzdy 5/2021
Příloha č.17183
Příloha č.17184
214 801,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
204 801,00 Kč
3
15. 7. 2021
Mzdy 6/2021
Příloha č.17185
Příloha č.17186
224 743,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
214 743,00 Kč
Celkem
687 563,00 Kč
40 000,00 Kč
0,00 Kč
647 563,00 Kč
Podíl
100.00 %
5.82 %
0.00 %
94.18 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
14697
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
371,69 KB
17200
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
161,58 KB
17202
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
1,11 MB
61900
Pro+Dialog,+z.s.+-+Závěrečná+zpráva+o+realizaci+projektu+MČ+Praha+3+2021.pdf
Anonymizovaná příloha
161,58 KB
61901
Pro+Dialog,+z.s.+-+Příloha+-+Prezentace+web (2).pdf
Anonymizovaná příloha
371,69 KB