Název projektu: Příspěvek na provoz a nájem tělovýchovného zařízení Box Club Žižkov

Program podpory: Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: Box club Žižkov, z.s. (63828430)

Schválená podpora celkem: 30 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 30 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 30 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 30 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 30 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
21. 12. 2021
Pronájem tělocvičny Fittop
Příloha č.16367
Příloha č.16368
Příloha č.21330
35 500,00 Kč
30 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
16367
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,11 MB
16368
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
1,11 MB
17188
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
13,32 KB
17189
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
13,32 KB
21330
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
281,14 KB
61634
Závěrečná+zpráva (4).docx
Anonymizovaná příloha
13,32 KB