Název projektu: Zážitkové workshopy Paměti národa pro žáky městské části Praha 3

Program podpory: Jednorázové akce
Žadatel: POST BELLUM, o.p.s. (26548526)

Schválená podpora celkem: 25 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 25 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 25 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 25 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 25 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
14. 6. 2021
Produkce_1
Příloha č.14607
Příloha č.14608
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
2
30. 6. 2021
Produkce_2
Příloha č.14614
Příloha č.14615
32 090,00 Kč
7 000,00 Kč
3
18. 12. 2021
Lektorné_1
Příloha č.14616
Příloha č.14617
30 378,00 Kč
6 960,00 Kč
4
14. 12. 2021
Lektorné_2_mzda
Příloha č.14618
Příloha č.14619
Příloha č.14620
Příloha č.21392
5 200,00 Kč
2 400,00 Kč
5
14. 6. 2021
Lektorné_3_mzda
Příloha č.14636
Příloha č.14637
Příloha č.17030
Příloha č.21393
1 400,00 Kč
1 400,00 Kč
6
30. 12. 2021
Lektorné_4_mzda
Příloha č.14655
Příloha č.14656
Příloha č.14657
3 600,00 Kč
2 000,00 Kč
7
30. 12. 2021
Lektorné_5_mzda
Příloha č.14658
Příloha č.14659
Příloha č.14660
Příloha č.21394
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
8
14. 6. 2021
Lektorné_5_mzda
Příloha č.14661
Příloha č.14662
Příloha č.14663
3 380,00 Kč
1 240,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
14607
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
249,77 KB
14608
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
59,3 KB
14614
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
121,78 KB
14615
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,66 KB
14616
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
304,71 KB
14617
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,93 KB
14618
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
203,33 KB
14619
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
59,37 KB
14620
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
408,08 KB
14636
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
10,78 KB
14637
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,49 KB
14655
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
25,5 KB
14656
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
59,38 KB
14657
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
412,57 KB
14658
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
6,28 KB
14659
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,92 KB
14660
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
380,5 KB
14661
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
203,75 KB
14662
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,15 KB
14663
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
408,08 KB
14668
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
1,01 MB
14670
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
1,04 MB
14671
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
844,74 KB
14672
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
891,89 KB
14673
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
1,12 MB
14674
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
978,99 KB
14685
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
288,73 KB
14690
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
866,23 KB
14692
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
3,95 MB
15808
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
898,75 KB
17030
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
118,5 KB
21392
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
72,85 KB
21393
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
58,56 KB
21394
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
58,92 KB
61896
Zážitkové+workshopy+Paměti+národa+na+Praze+3+-+Závěrečná+zpráva.pdf
Anonymizovaná příloha
288,73 KB
61897
Monitoring+médií.pdf
Anonymizovaná příloha
898,75 KB