Název projektu: Malý průzkumník přírody na Praze 3

Program podpory: Ekologická výchova, vzdělávání dospělých, tvorba vzdělávacích materiálů
Žadatel: EKODOMOV, z.s. (26664488)

Schválená podpora celkem: 25 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 25 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 25 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 25 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 25 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
15. 6. 2021
mzdové náklady

podíl mzdových nákladů za měsíc květen - PR aktivity
Příloha č.8159
Příloha č.8160
Příloha č.8161
Příloha č.22061
4 111,87 Kč
4 111,87 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
15. 7. 2021
mzdové náklady

podíl mzdových nákladů za měsíc červen - koordinátorka kroužku Malý průzkumník přírody - hrubá mzda
Příloha č.8162
Příloha č.8163
Příloha č.22063
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3
15. 7. 2021
mzdové náklady

podíl mzdových nákladů za měsíc červen - koordinátorka kroužku Malý průzkumník přírody - sociální pojištění
Příloha č.8164
Příloha č.8165
3 720,00 Kč
3 720,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
4
15. 7. 2021
mzdové náklady

podíl mzdových nákladů za měsíc červen - koordinátorka kroužku Malý průzkumník přírody - zdravotní pojištění
Příloha č.8170
Příloha č.8171
997,43 Kč
997,43 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5
15. 6. 2021
IT služby 5/2021

podíl na IT službách za květen 2021
Příloha č.8172
Příloha č.8173
4 054,00 Kč
810,70 Kč
0,00 Kč
3 243,30 Kč
6
16. 3. 2021
úprava fotografií a ilustrace - FCB, instagram, newsletter, úprava letáku MPP

podíl - úprava fotografií a ilustrace - FCB, instagram, newsletter, úprava letáku MPP
Příloha č.8176
Příloha č.8177
6 200,00 Kč
360,00 Kč
0,00 Kč
5 840,00 Kč
Celkem
34 083,30 Kč
25 000,00 Kč
0,00 Kč
9 083,30 Kč
Podíl
100.00 %
73.35 %
0.00 %
26.65 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
8178
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
48,08 KB
15726
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
1,6 MB
15738
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
4,95 MB
17028
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
159,86 KB
61693
Zaverecna_zprava_P3_2021.pdf
Anonymizovaná příloha
159,86 KB