Název projektu: Poskytování komplexních služeb osobám s poruchou autistického spektra z MČ Praha 3

Program podpory: Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Národní ústav pro autismus, z.ú. (26623064)

Schválená podpora celkem: 27 500,00 Kč
Vyplacená podpora: 27 500,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 27 500,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 27 500,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 27 500,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
8. 6. 2021
FP21305 - PUNTIK s.r.o. - Nákup tonerů
Příloha č.8166
Příloha č.8167
18 549,74 Kč
1 373,00 Kč
0,00 Kč
17 176,74 Kč
2
25. 5. 2021
In21071 - nájem Libocká
Příloha č.8168
Příloha č.8203
55 000,00 Kč
4 980,00 Kč
0,00 Kč
50 020,00 Kč
3
15. 7. 2021
FP21370 - Vodafone - Telefonní a internetové služby
Příloha č.8174
Příloha č.8175
48 249,83 Kč
2 750,00 Kč
0,00 Kč
45 499,83 Kč
4
31. 7. 2021
Im0721044 - Hrubá mzda -
Příloha č.8192
Příloha č.8193
31 000,00 Kč
13 750,00 Kč
0,00 Kč
17 250,00 Kč
5
31. 7. 2021
Im0721044 - Sociální pojištění -
Příloha č.8190
Příloha č.8191
7 688,00 Kč
3 410,00 Kč
0,00 Kč
4 278,00 Kč
6
31. 7. 2021
Im0721044 - Zdravotní pojištění -
Příloha č.8199
Příloha č.8200
2 790,00 Kč
1 237,00 Kč
0,00 Kč
1 553,00 Kč
Celkem
163 277,57 Kč
27 500,00 Kč
0,00 Kč
135 777,57 Kč
Podíl
100.00 %
16.84 %
0.00 %
83.16 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
8195
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
587,13 KB
8197
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
2,02 MB
61770
Závěrečná+zpráva+MČ+Praha+3.pdf
Anonymizovaná příloha
587,13 KB
61771
publicita.jpg
Anonymizovaná příloha
2,02 MB