Název projektu: Provoz pohybového a hudebního centra pro zrakově a kombinovaně handicapované děti.

Program podpory: Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: OSVĚTA z.s. (05978548)

Schválená podpora celkem: 35 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 35 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 35 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 35 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 35 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
6. 9. 2021
Fundraising pro spolek
Příloha č.8503
Příloha č.8504
Příloha č.20933
17 000,00 Kč
17 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
6. 12. 2021
Materiál pro pomůcku
Příloha č.8505
Příloha č.8506
Příloha č.20932
Příloha č.20934
7 714,00 Kč
7 714,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3
17. 6. 2021
Pomůcka pro handicapované
Příloha č.8507
Příloha č.8508
Příloha č.20935
5 610,00 Kč
5 610,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
4
19. 4. 2021
Sportovní pomůcka
Příloha č.8509
Příloha č.8510
Příloha č.20936
5 445,00 Kč
4 676,00 Kč
0,00 Kč
769,00 Kč
Celkem
35 769,00 Kč
35 000,00 Kč
0,00 Kč
769,00 Kč
Podíl
100.00 %
97.85 %
0.00 %
2.15 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
8511
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
22,33 KB
8512
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
409,62 KB