Název projektu: Provoz pohybového a hudebního centra pro zrakově a kombinovaně handicapované děti.

Program podpory: Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: OSVĚTA z.s. (05978548)

Schválená podpora celkem: 35 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 35 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 35 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 35 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 35 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
6. 9. 2021
Fundraising pro spolek
Příloha č.8503
Příloha č.8504
Příloha č.20933
17 000,00 Kč
17 000,00 Kč
2
6. 12. 2021
Materiál pro pomůcku
Příloha č.8505
Příloha č.8506
Příloha č.20932
Příloha č.20934
7 714,00 Kč
7 714,00 Kč
3
17. 6. 2021
Pomůcka pro handicapované
Příloha č.8507
Příloha č.8508
Příloha č.20935
5 610,00 Kč
5 610,00 Kč
4
19. 4. 2021
Sportovní pomůcka
Příloha č.8509
Příloha č.8510
Příloha č.20936
5 445,00 Kč
4 676,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
8503
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
34,98 KB
8504
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
26,8 KB
8505
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
417,64 KB
8506
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
9,85 KB
8507
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
708,44 KB
8508
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
26,81 KB
8509
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
214,42 KB
8510
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
22,8 KB
8511
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
22,33 KB
8512
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
409,62 KB
20932
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
22,68 KB
20933
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
68,5 KB
20934
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
65,38 KB
20935
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
68,68 KB
20936
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
66,3 KB