Název projektu: Rosteme na zahradě

Program podpory: Ekologická výchova, vzdělávání dospělých, tvorba vzdělávacích materiálů
Žadatel: EKODOMOV, z.s. (26664488)

Schválená podpora celkem: 25 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 25 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 25 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 25 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 25 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
16. 11. 2021
Odborné konzultace a designová studie zahrady
Příloha č.8475
Příloha č.8476
18 700,00 Kč
18 700,00 Kč
2
12. 8. 2021
Leták Rosteme na zahradě
Příloha č.8477
Příloha č.8478
7 500,00 Kč
1 000,00 Kč
3
19. 8. 2021
Letáky o kompostování
Příloha č.8479
Příloha č.8480
1 038,18 Kč
858,00 Kč
4
16. 9. 2021
Pomůcky k projektu
Příloha č.8481
Příloha č.8482
1 575,00 Kč
1 575,00 Kč
5
16. 9. 2021
Náčiní k projektu
Příloha č.8483
Příloha č.8484
501,00 Kč
501,00 Kč
6
16. 10. 2021
Podíl na koordinaci projektu
Příloha č.8485
Příloha č.8486
Příloha č.22059
23 712,00 Kč
2 366,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
8473
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
47,2 KB
8474
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
9,65 KB
8475
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
313,98 KB
8476
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
75,92 KB
8477
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
341,31 KB
8478
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
68,93 KB
8479
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
108,15 KB
8480
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
96,35 KB
8481
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1 018,1 KB
8482
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
115,09 KB
8483
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
699,14 KB
8484
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
115,09 KB
8485
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
64,63 KB
8486
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
96,04 KB
17205
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
210,52 KB
17375
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
1,58 MB
17378
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
7,88 MB
17381
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
7,88 MB
22059
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
58,42 KB
61692
Zaverecna_zprava_RNZ_P3_2021.pdf
Anonymizovaná příloha
210,52 KB