Název projektu: Nízkoprahový klub R-mosty

Program podpory: Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb
Žadatel: R - Mosty, z.s. (67776779)

Schválená podpora celkem: 177 400,00 Kč
Vyplacená podpora: 177 400,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 177 400,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 177 400,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 177 400,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
6. 10. 2021
PF 21309, DHM-paravan, stříška
Příloha č.15884
Příloha č.15885
4 458,00 Kč
4 458,00 Kč
2
8. 2. 2021
PF 21006, kancelářské potřeby
Příloha č.15884
Příloha č.15885
5 774,12 Kč
1 000,00 Kč
3
3. 9. 2021
PF 21310, kancelářské potřeby
Příloha č.15884
Příloha č.15885
8 309,80 Kč
1 000,00 Kč
4
15. 12. 2021
PF 21391, kancelářské potřeby
Příloha č.15884
Příloha č.15885
15 514,98 Kč
1 000,00 Kč
5
20. 1. 2021
VPR 210287, PHM
Příloha č.15884
Příloha č.15885
400,00 Kč
400,00 Kč
6
5. 2. 2021
VPR 210378, PHM
Příloha č.15884
Příloha č.15885
400,00 Kč
400,00 Kč
7
13. 7. 2021
VPR 210761, PHM
Příloha č.15884
Příloha č.15885
500,00 Kč
500,00 Kč
8
15. 9. 2021
VPR 210987, PHM
Příloha č.15884
Příloha č.15885
1 600,20 Kč
1 600,00 Kč
9
11. 3. 2021
VPR 210261, vložkové klíče
Příloha č.15884
Příloha č.15885
1 500,00 Kč
500,00 Kč
10
17. 3. 2021
VPR 210391, čistící prostředky
Příloha č.15884
Příloha č.15885
2 371,00 Kč
1 171,00 Kč
11
30. 3. 2021
VPR 210265, Dell zdroj-PC díl
Příloha č.15884
Příloha č.15885
1 928,00 Kč
1 928,00 Kč
12
29. 4. 2021
VPR 210494, doplnění lékárničky
Příloha č.15884
Příloha č.15885
171,00 Kč
171,00 Kč
13
25. 5. 2021
VPR 210554, čistící prostředky
Příloha č.15884
Příloha č.15885
675,20 Kč
675,00 Kč
14
1. 4. 2021
VPR 210250, opravy a údržba- IT Blahoslavova
Příloha č.15884
Příloha č.15885
17 000,00 Kč
3 500,00 Kč
15
13. 12. 2021
PF 21372, montáž žaluzií
Příloha č.15884
Příloha č.15885
46 020,00 Kč
4 000,00 Kč
16
16. 4. 2021
PF 21165, oprava kanalizace
Příloha č.15884
Příloha č.15885
5 500,00 Kč
5 500,00 Kč
17
1. 6. 2021
VPR 210501, opravy a údržba-Koněvova
Příloha č.15884
Příloha č.15885
17 000,00 Kč
2 000,00 Kč
18
13. 8. 2021
OZ 221128. spotř.el.energie Blahoslavova
Příloha č.15884
Příloha č.15885
4 400,00 Kč
1 500,00 Kč
19
13. 10. 2021
OZ 221159, spotř.el.energie Blahoslavova
Příloha č.15884
Příloha č.15885
4 400,00 Kč
1 400,00 Kč
20
20. 12. 2021
OZ 221186 spotř.el.energie Koněvova
Příloha č.15884
Příloha č.15885
2 350,00 Kč
2 350,00 Kč
21
23. 3. 2021
OZ 221044, spotř. teplo Blahoslavova
Příloha č.15884
Příloha č.15885
10 000,00 Kč
1 500,00 Kč
22
23. 11. 2021
OZ 221177, spotř.teplo Blahoslavova
Příloha č.15884
Příloha č.15885
10 000,00 Kč
3 000,00 Kč
23
10. 3. 2021
PF 21060, telefonní poplatky 2/21
Příloha č.15884
Příloha č.15885
3 749,63 Kč
500,00 Kč
24
21. 4. 2021
PF 21088, telefonní poplatky 3/21
Příloha č.15884
Příloha č.15885
13 999,64 Kč
1 500,00 Kč
25
16. 6. 2021
PF 21177, telefonní poplatky-internet 5/21
Příloha č.15884
Příloha č.15885
3 749,63 Kč
350,00 Kč
26
16. 6. 2021
PF 21178, telefonní poplatky 5/21
Příloha č.15884
Příloha č.15885
19 937,57 Kč
750,00 Kč
27
4. 8. 2021
PF 21225, telefonní poplatky 7/21
Příloha č.15884
Příloha č.15885
15 387,04 Kč
2 000,00 Kč
28
10. 9. 2021
PF 21248, telefonní poplatky 8/21-internet
Příloha č.15884
Příloha č.15885
3 749,63 Kč
1 000,00 Kč
29
10. 9. 2021
PF 21249, telefonní poplatky 8/21
Příloha č.15884
Příloha č.15885
15 173,62 Kč
2 000,00 Kč
30
6. 10. 2021
PF 21274, telefonní poplatky 9/21
Příloha č.15884
Příloha č.15885
15 370,48 Kč
1 000,00 Kč
31
6. 10. 2021
PF 21275, telefonní poplatky 9/21-internet
Příloha č.15884
Příloha č.15885
3 749,63 Kč
750,00 Kč
32
11. 11. 2021
PF 21342, telefonní poplatky 10/21-internet
Příloha č.15884
Příloha č.15885
3 993,91 Kč
750,00 Kč
33
11. 11. 2021
PF 21341, telefonní poplatky 10/21
Příloha č.15884
Příloha č.15885
15 927,86 Kč
1 000,00 Kč
34
13. 12. 2021
PF 21376, telefonní poplatky 11/21
Příloha č.15884
Příloha č.15885
16 443,46 Kč
2 007,85 Kč
35
13. 12. 2021
PF 21377, telefonní poplatky 11/21-internet
Příloha č.15884
Příloha č.15885
3 778,02 Kč
750,00 Kč
38
21. 4. 2021
PF 21090, internet Blahoslavova 4/21
Příloha č.15884
Příloha č.15885
603,78 Kč
603,78 Kč
39
15. 10. 2021
PF 21314, internet Blahoslavova 9/21
Příloha č.15884
Příloha č.15885
603,78 Kč
603,78 Kč
40
18. 11. 2021
PF 21316, služby k nájmu sklad Stránčice 9/21
Příloha č.15884
Příloha č.15885
4 741,00 Kč
1 350,00 Kč
41
10. 9. 2021
PF 21251, dezinfekce skladu Stránčice
Příloha č.15884
Příloha č.15885
4 416,50 Kč
1 650,00 Kč
42
11. 11. 2021
VPR 211270, ost.služby -výpis z rejstříku
Příloha č.15884
Příloha č.15885
100,00 Kč
100,00 Kč
44
26. 1. 2021
PF 21028, pojištění vozu Mazda
Příloha č.15884
Příloha č.15885
5 415,00 Kč
5 415,00 Kč
45
6. 10. 2021
PF 21283, pojištění vozu Mercedes
Příloha č.15884
Příloha č.15885
6 827,00 Kč
2 300,00 Kč
46
11. 2. 2021
hr. mzda leden
Příloha č.15884
Příloha č.15885
21 000,00 Kč
1 000,00 Kč
47
16. 2. 2021
odvody pojistného leden
Příloha č.15884
Příloha č.15885
7 098,00 Kč
338,00 Kč
48
12. 5. 2021
DPP odměna duben
Příloha č.15884
Příloha č.15885
8 000,00 Kč
2 000,00 Kč
49
10. 6. 2021
HR.mzda květen
Příloha č.15884
Příloha č.15885
40 658,00 Kč
32 526,00 Kč
50
16. 6. 2021
odvody pojistného květen
Příloha č.15884
Příloha č.15885
13 742,19 Kč
10 993,61 Kč
51
14. 7. 2021
HR.mzda červen
Příloha č.15884
Příloha č.15885
37 500,00 Kč
6 989,00 Kč
52
21. 7. 2021
odvody pojistného červen
Příloha č.15884
Příloha č.15885
12 675,04 Kč
2 362,29 Kč
53
15. 7. 2021
DPP odměna červen
Příloha č.15884
Příloha č.15885
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
54
17. 8. 2021
DPP odměna červenec
Příloha č.15884
Příloha č.15885
6 800,00 Kč
6 800,00 Kč
55
14. 9. 2021
Hr.mzda srpen
Příloha č.15884
Příloha č.15885
178 000,00 Kč
17 800,00 Kč
56
20. 9. 2021
odvody pojistného srpen
Příloha č.15884
Příloha č.15885
6 016,42 Kč
6 016,42 Kč
57
15. 9. 2021
DPP odměna srpen
Příloha č.15884
Příloha č.15885
5 600,00 Kč
5 000,00 Kč
58
19. 10. 2021
DPP odměna září
Příloha č.15884
Příloha č.15885
4 200,00 Kč
2 200,00 Kč
59
14. 10. 2021
DPP odměna září
Příloha č.15884
Příloha č.15885
8 000,00 Kč
2 000,00 Kč
60
19. 10. 2021
DPP odměna září
Příloha č.15884
Příloha č.15885
400,00 Kč
400,00 Kč
61
13. 12. 2021
Hr. mzda listopad
Příloha č.15884
Příloha č.15885
12 000,00 Kč
2 273,00 Kč
62
16. 12. 2021
odvody pojistného listopad
Příloha č.15884
Příloha č.15885
4 056,00 Kč
768,27 Kč
4. 11. 2021
VPR 211192, antigenní testy
Příloha č.15884
Příloha č.15885
10 000,00 Kč
2 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
15884
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
46,14 KB
15885
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
46,14 KB
17718
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
30,5 KB
17733
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
267,89 KB
61906
NZDM_Souhrnná+statistika+Klub+2021.doc
Anonymizovaná příloha
30,5 KB
61907
Publicita+P3 (2).jpg
Anonymizovaná příloha
267,89 KB