Název projektu: Domácí hospic Cesta domů

Program podpory: Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče
Žadatel: Cesta domů, z.ú. (26528843)

Schválená podpora celkem: 40 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 40 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 40 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 40 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 40 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
9. 3. 2021
Hrubá mzda
Příloha č.7445
Příloha č.7446
62 313,00 Kč
29 895,00 Kč
2
9. 3. 2021
Zdravotní pojištění
Příloha č.7447
Příloha č.7448
62 313,00 Kč
7 414,00 Kč
3
9. 3. 2021
Sociální pojištění
Příloha č.7460
Příloha č.7461
63 313,00 Kč
2 691,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
7445
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
2,05 MB
7446
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,02 KB
7447
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
7,81 MB
7448
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,71 KB
7466
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
20,41 KB
7460
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
47,63 KB
7461
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,64 KB
7463
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
73,16 KB
7542
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
210,62 KB
7543
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
308,82 KB
61674
Cesta+domů+ZZ+Praha+3+DH+2021.docx
Anonymizovaná příloha
210,62 KB
61675
Publicita+projektu+DH+POR+ODSL+2021.docx
Anonymizovaná příloha
308,82 KB