Název projektu: Podpora sportovní aktivity veřejnosti 2021

Program podpory: Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport)
Žadatel: Sportovní klub Žižkov Praha z.s. (15268179)

Schválená podpora celkem: 20 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 20 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 20 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 20 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 20 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
20. 10. 2021
Montáž nafukovací haly
Příloha č.6784
Příloha č.6785
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Podíl
100.00 %
100.00 %
0.00 %
0.00 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
6799
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
112,02 KB
6800
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
2,77 MB
6825
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
304,63 KB
61965
Závěrečná+zpráva (3).pdf
Anonymizovaná příloha
112,02 KB
61966
medializace+www.skzizkov.cz.pdf
Anonymizovaná příloha
304,63 KB