Název projektu: Aby mohli zůstat doma 2021

Program podpory: Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Komunitní centrum Petrklíč, z.s. (03776395)

Schválená podpora celkem: 12 300,00 Kč
Vyplacená podpora: 12 300,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 12 300,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 12 300,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 12 300,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
13. 5. 2021
úhrada mezd zaměstnanců přímé péče
Příloha č.11584
Příloha č.11585
54 395,00 Kč
12 300,00 Kč
0,00 Kč
42 095,00 Kč
Celkem
54 395,00 Kč
12 300,00 Kč
0,00 Kč
42 095,00 Kč
Podíl
100.00 %
22.61 %
0.00 %
77.39 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
11597
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
655,73 KB
61727
Závěrečná+zpráva+-+MČ+Praha+3.pdf
Anonymizovaná příloha
655,73 KB