Název projektu: Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech

Program podpory: Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče
Žadatel: TŘI, z.ú. (18623433)

Schválená podpora celkem: 22 800,00 Kč
Vyplacená podpora: 22 800,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 22 800,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 22 800,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 22 800,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: -0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
8. 6. 2021
Pracovní oděvy
Příloha č.14565
Příloha č.14566
12 419,94 Kč
12 419,94 Kč
2
17. 9. 2021
Sandále, kalhoty
Příloha č.14565
Příloha č.14566
7 713,93 Kč
7 713,93 Kč
3
9. 12. 2021
Dámské sukně
Příloha č.14565
Příloha č.14566
2 666,13 Kč
2 666,13 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
14565
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
707,63 KB
14566
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
707,63 KB
14567
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
194,48 KB
14568
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
191,19 KB
14700
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
223,28 KB
14703
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
469,11 KB
61990
Zpráva_o_realizaci_projektu_2022_Praha_3.pdf
Anonymizovaná příloha
223,28 KB
61991
Doklad_o_publicitě_Praha_3.png
Anonymizovaná příloha
469,11 KB