Název projektu: Provedení záchraných prací na staticky havarijních náhrobcích na Novém židovském hřbitově

Program podpory: Památková péče
Žadatel: Židovská obec v Praze (00445258)

Schválená podpora celkem: 75 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 75 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 75 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 75 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 75 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
26. 11. 2021
Faktura - restaurování náhrobků
Příloha č.15467
Příloha č.15468
75 000,00 Kč
75 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
75 000,00 Kč
75 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Podíl
100.00 %
100.00 %
0.00 %
0.00 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
15463
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
413,42 KB
15464
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
144,14 KB
15469
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
2,41 MB
15470
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
77,32 KB
62033
závěrečná+zpráva+za+r.+2021.pdf
Anonymizovaná příloha
413,42 KB
62034
publicita+MČ+P3+2021+(1).jpg
Anonymizovaná příloha
144,14 KB