Název projektu: Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením s bydlištěm na území Prahy 3

Program podpory: Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: EDA cz, z.ú. (24743054)

Schválená podpora celkem: 20 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 20 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 20 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 20 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 20 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
12. 1. 2021
Nájemné leden
Příloha č.6737
Příloha č.6738
32 979,00 Kč
800,00 Kč
2
15. 2. 2021
Zpracování mezd leden
Příloha č.6739
Příloha č.6740
7 900,00 Kč
468,00 Kč
3
10. 2. 2021
Mzda leden
Příloha č.6741
Příloha č.6742
18 664,80 Kč
14 000,00 Kč
4
10. 2. 2021
Zdravotní poj. leden
Příloha č.6743
Příloha č.6744
1 679,83 Kč
1 260,00 Kč
5
10. 2. 2021
Sociální poj. leden
Příloha č.6745
Příloha č.6746
4 628,87 Kč
3 472,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
6737
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
494,38 KB
6738
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
100,6 KB
6739
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
243,33 KB
6740
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
65,28 KB
6741
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
132,2 KB
6742
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
64,1 KB
6743
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
132,2 KB
6744
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
83,26 KB
6745
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
132,2 KB
6746
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
102,06 KB
9533
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
360,44 KB
9535
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
516,15 KB
9545
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
1,19 MB
9547
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
5,13 MB
9573
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
223,98 KB