Název projektu: Raná péče Diakonie

Program podpory: Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb (48136093)

Schválená podpora celkem: 20 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 20 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 20 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 20 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 20 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
21. 1. 2021
nájem kanceláře
Příloha č.17523
Příloha č.17524
17 866,00 Kč
14 666,00 Kč
0,00 Kč
3 200,00 Kč
2
3. 2. 2021
nájem kanceláře
Příloha č.17523
Příloha č.17525
17 866,00 Kč
5 334,00 Kč
0,00 Kč
12 532,00 Kč
Celkem
35 732,00 Kč
20 000,00 Kč
0,00 Kč
15 732,00 Kč
Podíl
100.00 %
55.97 %
0.00 %
44.03 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
17507
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
62,17 KB