Název projektu: Příměstský tábor v Rebelu

Program podpory: 2. Prázdninová činnost
Žadatel: Boxing club Rebel z.s. (04627083)

Schválená podpora celkem: 12 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 12 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 12 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 12 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 9 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 3 000,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
15. 7. 2022
01 trenér odměna
Příloha č.53123
Příloha č.53124
7 500,00 Kč
7 500,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
7. 6. 2022
02 odměna za absolvování tábora
Příloha č.53125
Příloha č.53126
2 355,00 Kč
1 500,00 Kč
0,00 Kč
855,00 Kč
Celkem
9 855,00 Kč
9 000,00 Kč
0,00 Kč
855,00 Kč
Podíl
100.00 %
91.32 %
0.00 %
8.68 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
53128
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
2,16 MB
53129
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
2,16 MB
53130
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
14,57 KB
54027
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
7,1 MB
54028
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
7,27 MB
54091
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
251,46 KB
59822
vyuctovani-p3-rprimestsky2022.pdf
Anonymizovaná příloha
14,57 KB
59823
BC+Rebel+publicita.jpg
Anonymizovaná příloha
251,46 KB