Název projektu: Podpora na provoz spolku BC Rebel

Program podpory: 2. Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport)
Žadatel: Boxing club Rebel z.s. (04627083)

Schválená podpora celkem: 20 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 20 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 20 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 20 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 19 730,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 270,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
30. 9. 2022
Nájem

V září 2022 uhrazena částka o 1000 Kč, doplaceno v říjnu 2022
Příloha č.54413
Příloha č.54415
Příloha č.54416
Příloha č.54414
Příloha č.54417
28 100,00 Kč
10 000,00 Kč
2
22. 3. 2022
01 ochranné pomůcky
Příloha č.52811
Příloha č.52812
3 730,00 Kč
3 730,00 Kč
3
21. 11. 2022
02 ochranné pomůcky na box
Příloha č.52813
Příloha č.52814
7 632,00 Kč
6 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
52808
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
14,18 KB
52809
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
69,31 KB
52810
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
69,31 KB
52811
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
2,02 MB
52812
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
2,42 MB
52813
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,89 MB
52814
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
2,49 MB
54006
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
7,89 MB
54007
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
7,61 MB
54008
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
117,48 KB
54009
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
99,28 KB
54094
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
251,46 KB
54413
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
3,79 MB
54414
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
68,84 KB
54415
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
383,33 KB
54416
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
100,85 KB
54417
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
62,25 KB
59856
vyuctovani-p3-rebel2022.pdf
Anonymizovaná příloha
14,18 KB
59857
BC+Rebel+publicita (1).jpg
Anonymizovaná příloha
251,46 KB