Název projektu: Sportovní činnost Rebelátka 2022

Program podpory: 1. Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: Boxing club Rebel z.s. (04627083)

Schválená podpora celkem: 20 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 20 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 20 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 20 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 19 698,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 302,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
28. 1. 2022
01 Bail ochranné pomůcky
Příloha č.52794
Příloha č.52795
2 733,00 Kč
2 733,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
3. 2. 2022
02 Bail boxers pomůcky
Příloha č.52796
Příloha č.52797
2 660,00 Kč
2 660,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3
20. 4. 2022
04 Rebelátka Bail boxerské bandáže a rukavice
Příloha č.52800
Příloha č.52801
2 757,00 Kč
2 757,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
4
14. 3. 2022
03 ochranné pomůcky BAIL
Příloha č.52802
Příloha č.52803
8 307,00 Kč
8 307,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5
20. 6. 2022
05 Bail pomůcky
Příloha č.52804
Příloha č.52805
3 241,00 Kč
3 241,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
19 698,00 Kč
19 698,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Podíl
100.00 %
100.00 %
0.00 %
0.00 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
52791
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
105,89 KB
54010
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
7,41 MB
54011
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
7,44 MB
54012
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
6,78 MB
54013
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
6,93 MB
54014
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
7,38 MB
54092
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
251,46 KB
59991
BC+Rebel+publicita.jpg
Anonymizovaná příloha
251,46 KB
60008
ZZrebelatka2022.doc
Anonymizovaná příloha
23,5 KB