Název projektu: Přírodovědné odpoledne

Program podpory: 3. Jednorázové akce
Žadatel: Českomoravská myslivecká jednota, z.s., obvodní myslivecký spolek Praha 3 (67777333)

Schválená podpora celkem: 15 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 15 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 15 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 15 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 15 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
21. 2. 2022
zpracování a tisk názorných obrazových materiálů
Příloha č.58701
Příloha č.51775
17 317,30 Kč
15 000,00 Kč
0,00 Kč
2 317,30 Kč
Celkem
17 317,30 Kč
15 000,00 Kč
0,00 Kč
2 317,30 Kč
Podíl
100.00 %
86.62 %
0.00 %
13.38 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
58262
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
4,48 MB
58317
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
220,25 KB
59717
zaverecna+zprava+3239.pdf
Anonymizovaná příloha
220,25 KB
62091
3239+priloha+dotace+2022.pdf
Anonymizovaná příloha
4,58 MB