Název projektu: Oprava hydroizolačního souvrství v suterenu při severní fasádě kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech

Program podpory: 1. Program pro oblast památkové péče
Žadatel: Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady (00676527)

Schválená podpora celkem: 100 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 100 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 100 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 100 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 100 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
5. 12. 2022
Oprava hydroizolačního souvrství v suterénu severní fasády kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech
Příloha č.51118
Příloha č.51119
639 389,00 Kč
100 000,00 Kč
0,00 Kč
539 389,00 Kč
Celkem
639 389,00 Kč
100 000,00 Kč
0,00 Kč
539 389,00 Kč
Podíl
100.00 %
15.64 %
0.00 %
84.36 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
51120
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
953,9 KB
51121
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
79,4 KB
51122
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
113,54 KB
60087
Fotodokumentace+díla.pdf
Anonymizovaná příloha
953,9 KB