Název projektu: Zachování a rozvoj tradičních akcí mysliveckého spolku Praha 3

Program podpory: 2. Spolková činnost
Žadatel: Českomoravská myslivecká jednota, z.s., obvodní myslivecký spolek Praha 3 (67777333)

Schválená podpora celkem: 20 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 20 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 20 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 20 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 20 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
16. 6. 2022
Vystoupení mysliveckých trubačů
Příloha č.51711
Příloha č.51712
7 000,00 Kč
7 000,00 Kč
2
26. 11. 2022
Studijní publikace
Příloha č.51716
Příloha č.51717
9 559,00 Kč
7 143,60 Kč
3
26. 11. 2022
Grafické zpracování a výroba tiskovin ke koncertu Lovecká hudba
Příloha č.51721
Příloha č.51722
5 856,40 Kč
5 856,40 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
51711
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
306,6 KB
51712
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
28,7 KB
51716
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
156,51 KB
51717
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
38,83 KB
51721
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
155,1 KB
51722
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
38,83 KB
58261
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
2,74 MB
58316
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
248,92 KB
59716
zaverecna+zprava+3240.pdf
Anonymizovaná příloha
248,92 KB
62089
3240+priloha+dotace+2022 (1).pdf
Anonymizovaná příloha
2,88 MB