Název projektu: Zajištění spolkové a sportovní činnosti TJ Sokol Žižkov II

Program podpory: 2. Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport)
Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II. (63830272)

Schválená podpora celkem: 125 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 125 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 125 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 125 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 125 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
31. 3. 2022
Odpad 1.pol
Příloha č.48933
Příloha č.48934
18 746,65 Kč
18 746,65 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
9. 8. 2022
Odpad 2.pol
Příloha č.48935
Příloha č.48936
19 057,38 Kč
19 057,38 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3
24. 5. 2022
Elektřina 2022 - část
Příloha č.48957
Příloha č.48958
375 297,73 Kč
56 755,06 Kč
0,00 Kč
318 542,67 Kč
4
8. 4. 2022
Vodné - stočné 2022 část
Příloha č.48975
Příloha č.48976
264 365,92 Kč
30 440,91 Kč
0,00 Kč
233 925,01 Kč
Celkem
677 467,68 Kč
125 000,00 Kč
0,00 Kč
552 467,68 Kč
Podíl
100.00 %
18.45 %
0.00 %
81.55 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
48992
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
1,84 MB
49318
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
106,79 KB
59820
Zpráva+o+činnosti+2022+-+monitorovací+zpráva+TJ.pdf
Anonymizovaná příloha
104,67 KB
59821
Publicita (4).jpg
Anonymizovaná příloha
1,84 MB