Název projektu: Senioři Prahy 3 v pohybu

Program podpory: 2. Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport)
Žadatel: Senior fitnes z. s. (22724770)

Schválená podpora celkem: 35 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 35 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 35 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 35 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 35 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
12. 2. 2022
odměna cvičitele
Příloha č.48897
Příloha č.48898
8 750,00 Kč
3 600,00 Kč
2
8. 3. 2022
odměna cvičitele
Příloha č.48900
Příloha č.48898
7 850,00 Kč
3 600,00 Kč
3
12. 4. 2022
odměna cvičitele
Příloha č.48901
Příloha č.48898
8 300,00 Kč
3 600,00 Kč
4
12. 2. 2022
odměna cvičitele
Příloha č.48902
Příloha č.48903
1 200,00 Kč
1 200,00 Kč
5
8. 3. 2022
odměna cvičitele
Příloha č.48904
Příloha č.48905
1 200,00 Kč
1 200,00 Kč
6
19. 5. 2022
odměna cvičitele
Příloha č.48906
Příloha č.48907
1 400,00 Kč
1 400,00 Kč
7
25. 4. 2022
odměna cvičitele
Příloha č.48908
Příloha č.48909
1 750,00 Kč
1 750,00 Kč
9
14. 7. 2022
odměna cvičitele
Příloha č.48919
Příloha č.48920
1 100,00 Kč
1 100,00 Kč
10
12. 2. 2022
nájem
Příloha č.48923
Příloha č.48924
6 500,00 Kč
6 500,00 Kč
11
8. 3. 2022
nájem
Příloha č.48925
Příloha č.48926
5 200,00 Kč
5 200,00 Kč
12
10. 5. 2022
nájem
Příloha č.48929
Příloha č.48930
5 200,00 Kč
5 200,00 Kč
5. 11. 2022
odměna cvičitele
Příloha č.50290
Příloha č.50291
1 400,00 Kč
650,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
48897
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
201,65 KB
48898
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
150,54 KB
48900
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
202,17 KB
48901
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
203,08 KB
48902
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
76,34 KB
48903
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
54 KB
48904
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
130,31 KB
48905
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
54,76 KB
48906
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
130,77 KB
48907
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
54,15 KB
48908
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
65,77 KB
48909
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
52,2 KB
48910
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
439,46 KB
48911
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
53,41 KB
48919
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
437,51 KB
48920
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
53,83 KB
48923
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
475,32 KB
48924
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
56,77 KB
48925
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
466,74 KB
48926
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
55,6 KB
48929
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
477,35 KB
48930
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
56,25 KB
48931
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
13,61 KB
48932
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
629,33 KB
50290
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
331,58 KB
50291
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
44,1 KB
59592
Praha+3.docx
Anonymizovaná příloha
13,61 KB
59593
Snímek+obrazovky+2023-01-30+161239.png
Anonymizovaná příloha
629,33 KB