Název projektu: Následná péče ALMA

Program podpory: 1. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Centrum ALMA, z.ú. (22665005)

Schválená podpora celkem: 13 300,00 Kč
Vyplacená podpora: 13 300,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 13 300,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 13 300,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 13 300,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
30. 11. 2022
Mzdové náklady
Příloha č.48851
Příloha č.48852
13 300,00 Kč
13 300,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
48838
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
148,1 KB
48839
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
406,1 KB
48851
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
51,74 KB
48852
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
5,79 MB
59981
ZZ Centrum ALMA_Redigováno.pdf
Anonymizovaná příloha
2,61 MB
59982
Publicita+Praha+3.pdf
Anonymizovaná příloha
148,1 KB