Název projektu: Příspěvek na provoz Box Clubu Žižkov

Program podpory: 1. Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: Box club Žižkov, z.s. (63828430)

Schválená podpora celkem: 46 100,00 Kč
Vyplacená podpora: 46 100,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 46 100,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 46 100,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 46 100,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
29. 8. 2022
Pronájem prostor od 1.5 - 31.8. 2022
Příloha č.49618
Příloha č.55220
34 800,00 Kč
34 800,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
29. 3. 2022
Pronájem prostor od 1.2 - 31.3. 2022
Příloha č.49624
Příloha č.55221
17 100,00 Kč
11 300,00 Kč
0,00 Kč
5 800,00 Kč
Celkem
51 900,00 Kč
46 100,00 Kč
0,00 Kč
5 800,00 Kč
Podíl
100.00 %
88.82 %
0.00 %
11.18 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
49682
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
11,5 KB
49689
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
11,5 KB
60007
Závěrečná+zpráva+1 (4).doc
Anonymizovaná příloha
11,5 KB
60009
BC Žižkov publicita.JPG
Anonymizovaná příloha
130,63 KB