Název projektu: Příspěvek na provoz Box Clubu Žižkov

Program podpory: 1. Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: Box club Žižkov, z.s. (63828430)

Schválená podpora celkem: 46 100,00 Kč
Vyplacená podpora: 46 100,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 46 100,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 46 100,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 46 100,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
29. 8. 2022
Pronájem prostor od 1.5 - 31.8. 2022
Příloha č.49618
Příloha č.55220
34 800,00 Kč
34 800,00 Kč
2
29. 3. 2022
Pronájem prostor od 1.2 - 31.3. 2022
Příloha č.49624
Příloha č.55221
17 100,00 Kč
11 300,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
49618
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
243,7 KB
49624
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
245,38 KB
49682
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
11,5 KB
49689
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
11,5 KB
55220
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
106,54 KB
55221
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
110,4 KB
60007
Závěrečná+zpráva+1 (4).doc
Anonymizovaná příloha
11,5 KB
60009
BC Žižkov publicita.JPG
Anonymizovaná příloha
130,63 KB