Název projektu: KNH Spoje Praha v roce 2022

Program podpory: 1. Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: Klub národní házené Spoje Praha, z. s. (26635038)

Schválená podpora celkem: 55 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 55 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 55 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 55 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 55 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
14. 7. 2022
Pronájem sportoviště
Příloha č.44406
Příloha č.44407
45 375,00 Kč
35 925,00 Kč
0,00 Kč
9 450,00 Kč
2
10. 6. 2022
DPP trenéři mládeže
Příloha č.44410
Příloha č.44412
Příloha č.44411
Příloha č.44413
Příloha č.44425
9 100,00 Kč
9 100,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3
10. 6. 2022
DPP trenéři mládeže
Příloha č.44419
Příloha č.44421
Příloha č.44420
Příloha č.44422
Příloha č.44423
9 975,00 Kč
9 975,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
64 450,00 Kč
55 000,00 Kč
0,00 Kč
9 450,00 Kč
Podíl
100.00 %
85.34 %
0.00 %
14.66 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
48873
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
497,22 KB
59983
ZZ KNH_Redigováno.pdf
Anonymizovaná příloha
2,62 MB