Název projektu: Podpora dialogu v rodinách s ohroženými dětmi VIII na Praze 3

Program podpory: 2. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
Žadatel: Pro Dialog, z.s. (22613421)

Schválená podpora celkem: 45 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 45 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 45 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 45 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 45 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
12. 6. 2022
Nájem 7/2022
Příloha č.44328
Příloha č.45265
Příloha č.45271
Příloha č.53814
Příloha č.53815
Příloha č.44329
25 236,00 Kč
15 000,00 Kč
2
4. 4. 2022
Mzdy 1/2022
Příloha č.44338
Příloha č.44339
233 087,00 Kč
12 515,00 Kč
3
4. 4. 2022
Mzdy 2/2022
Příloha č.44342
Příloha č.44343
234 781,00 Kč
5 485,00 Kč
4
4. 4. 2022
Sociální pojištění 1/2022
Příloha č.44351
Příloha č.44352
55 792,00 Kč
12 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
44328
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
56,19 KB
44329
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
56,19 KB
44338
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
52,94 KB
44339
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
49,89 KB
44342
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
56,25 KB
44343
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
49,89 KB
44351
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
41,8 KB
44352
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
50,35 KB
44355
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
22,79 KB
45226
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
162,71 KB
45227
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
259,42 KB
45265
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
6,99 MB
45271
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,05 MB
45272
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,11 MB
53814
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
614,26 KB
53815
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
529,78 KB
59502
Pro+Dialog,+z.s.+-+Závěrečná+zpráva+o+realizaci+projektu+MČ+Praha+3+2022.pdf
Anonymizovaná příloha
184,23 KB
59503
Pro+Dialog,+z.s.+-+Příloha+-+Prezentace+web.pdf
Anonymizovaná příloha
259,42 KB