Název projektu: Aero seniorům 2022

Program podpory: 3. Lokální kulturní akce a projekty
Žadatel: Kino Aero s.r.o. (11805951)

Schválená podpora celkem: 40 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 40 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 40 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 40 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 40 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
9. 5. 2022
propagační služby
Příloha č.45254
Příloha č.45255
19 000,00 Kč
19 000,00 Kč
2
5. 8. 2022
produkční služby
Příloha č.45256
Příloha č.45257
22 500,00 Kč
21 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
45251
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
480,92 KB
45252
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
946,29 KB
45254
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
184,84 KB
45255
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,25 KB
45256
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
93,73 KB
45257
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,35 KB
45260
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
171,71 KB
59914
zaverecnazprava_praha3_aeroseniorum2022.pdf
Anonymizovaná příloha
465,85 KB
59915
letaky_aeroseniorum2022.pdf
Anonymizovaná příloha
948,65 KB