Název projektu: Žižkovské Světlušky jdou za dobrodružstvím - Celoroční činnost dětského turistického oddílu Světlušky vč. výprav a táborů

Program podpory: 1. Pravidelná činnost
Žadatel: Asociace TOM ČR, TOM 19034 SVĚTLUŠKY (71170031)

Schválená podpora celkem: 40 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 40 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 40 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 40 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 40 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
26. 8. 2022
Doprava na LT 22 - autobus
Příloha č.43000
Příloha č.43001
13 723,00 Kč
6 917,00 Kč
0,00 Kč
6 806,00 Kč
2
9. 7. 2022
Nájem tábořiště
Příloha č.54875
Příloha č.54882
Příloha č.54889
10 000,00 Kč
3 025,00 Kč
0,00 Kč
6 975,00 Kč
3
4. 4. 2022
Látky FlexTex
Příloha č.54877
Příloha č.54884
2 840,00 Kč
2 840,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
4
19. 5. 2022
Fimo Sellart
Příloha č.54876
Příloha č.54883
1 460,00 Kč
1 460,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5
7. 7. 2022
potraviny 7.7.
Příloha č.54881
Příloha č.54888
10 290,00 Kč
10 290,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
6
10. 7. 2022
Potraviny 10.7.
Příloha č.54880
Příloha č.54887
5 033,00 Kč
5 033,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
7
14. 7. 2022
potraviny 14.7.
Příloha č.54879
Příloha č.54886
5 732,00 Kč
5 732,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
8
21. 10. 2022
Jídlo 3D 1
Příloha č.54878
Příloha č.54885
5 202,00 Kč
4 703,00 Kč
0,00 Kč
499,00 Kč
Celkem
54 280,00 Kč
40 000,00 Kč
0,00 Kč
14 280,00 Kč
Podíl
100.00 %
73.69 %
0.00 %
26.31 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
55205
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
831,3 KB
59692
Závěrečná+zpráva+22.pdf
Anonymizovaná příloha
831,3 KB